Vārda dienu svin: Verners, Muntis
   

Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Pašvaldības nekustamā īpašumu nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamā īpašuma - Centra Garāžas Nr. 9, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā - nomas tiesību izsoli. Sākotnējā cena 0,15 EUR par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN. IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles laiks: 18.09.2017. plkst. 10.00.

Izsoles vieta: Raiņa ielā 11, Skrundā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 15.09.2017. plkst. 16.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


Biedrība "Venta krasti" Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

Visu septembri Jaunmuižas pamatskolas zālē Foto izstāde "Jaunmuižnieki skolas gaitās". 

63354039

(Sandra Balcere)

no 15. septembra līdz 6. oktobrim Skrundas kultūras nama mazajā zālē Mākslinieka Kārļa Dazarta mākslas darbu izstāde.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

20. septembrī

 plkst. 10.00

Jaunmuižas pamatskolas zālē Antuļu bibliotēka aicina uz tikšanos ar bērnu dzejnieci, rakstnieci Māru Cielēnu. Ieeja bez maksas.

63354039

(Sandra Balcere)

20. septembrī

 plkst. 17:00

Jaunmuižas pamatskolas zālē Tikšanās ar dzejnieku, mūziķi, iemīļoto dziesmu autoru Guntaru Raču. Ieeja bez maksas.

63354039

(Sandra Balcere)

21. septembrī

no plkst. 14.30

Pie Nīkrāces saieta nama

Teātra izrāde bērniem un vecākiem "Burunduka TV šovs".

AFIŠA

22470402

(Inga Ezeriete)

23. septembrī

plkst. 10.00

Pie Rudbāržu kultūras nama  Miķeļdienas tirgus. pieteikties pa tālruni: 28651944

No 23. līdz 30. septembrim 

plkst. 11:00  

Pie Skrundas vidusskolas Sacensības strītbolā “Skrundas grozs”

29570360

(Aivita Staņēviča)

29. septembrī

 plkst. 15:00

Nīkrāces atpūtas centrā Projekta "Čaklie pirkstiņi Nīkrācē!" dalībniekiem Miķeļdienas pasākums.  

30. septembrī

no plkst. 22.00

Skrundas kultūras namā

Disko nakts.

Ieejas maksa no 22.00-23.00 EUR 4.00, pēc tam EUR 5.00. Tiem kas būs ģērbušies disko tērpos ieejas maksa EUR 3.00.

Galdiņus rezervēt pa t. 63331556, 28327883.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

2. oktobrī

 plkst. 17:30

Skrundas pilsētas bibliotēkā Dāmu klubiņa pasākums. Gatavosim telpu rotas kopā ar Andu.  

4. oktobrī

 plkst. 17:30

Skrundas kultūras nama mazā zālē Vingrošana ikvienam vecumam un interesentiem.  
11. oktobrī Nīkrāces veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš.  

 

komentāri 0

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv