Vārda dienu svin: Liza, Līze, Elizabete, Betija
   
<< Iepriekšējā lapa 1 2 3392 393 394 Nākamā lapa >>

Sabiedrība: Uzsāk elektronisko pieteikšanos platību maksājumiem 2011.gadam
Ievietots 24.03.2011 20:26:59

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka atbalsta pretendenti, kuri apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ) un ir reģistrējušies kā LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji, no šī gada 22.marta, var pieteikties platību maksājumiem 2011.gadam, izmantojot EPS.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Dienas centra kalendārs: Dienas centra notikumu kalendārs
Ievietots 20.03.2011 14:24:27

17.jūlijs, otrdiena

 • ☻Ārstnieciskā vingrošana, masāžas, Bobots, trenažieri

20. jūlijs, piektdien

 • 15.00 Veselīga uztura klubs

24.jūlijs, otrdiena

 • ☻Ārstnieciskā vingrošana, masāžas, Bobots, trenažieri

27. jūlijs, piektdien

 • 15.00 Veselīga uztura klubs

31.jūlijs, otrdiena

 • ☻Ārstnieciskā vingrošana, masāžas, Bobots, trenažieri

3. augusts, piektdiena

 • 15.00 Veselīga uztura klubs

4. augusts, sestdiena

 • 9.00 Redzes pārbaude

7.augusts, otrdiena

 • ☻Ārstnieciskā vingrošana, masāžas, Bobots, trenažieri

10. augusts, piektdiena

 • 15.00 Veselīga uztura klubs

14.augusts, otrdiena

 • ☻Ārstnieciskā vingrošana, masāžas, Bobots, trenažieri

17. augusts, piektdiena

 • 15.00 Veselīga uztura klubs
 • 15.00 Atkarību kabinets

18. augusts, sestdiena

 • 8.00 Pēdu aprūpe
 • 9.00 Redzes pārbaude

komentāri 0


Kultūra: Skrundenieki dejo Tukuma novadā
Ievietots 14.03.2011 17:10:49

12.martā Skrundas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mežābele" mēroja tālo ceļa gabalu uz Tukuma novada Slampes pagastu, lai piedalītos deju draugu koncertā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Domes sēdes: Domes 2011.gada 24.marta sēde
Ievietots 01.03.2011 07:37:50

Sēdes protokols Nr.4
   

komentāri 0


Domes sēdes: Domes 2011. gada 25. februāra sēde
Ievietots 07.02.2011 14:06:52

Sēdes protokols Nr.3

komentāri 0


Domes sēdes: Domes 2011. gada 27. janvāra sēde
Ievietots 28.01.2011 14:27:58

Sēdes protokols Nr.2

komentāri 0


Dienas centra notikumi: Notikumi
Ievietots 25.01.2011 15:41:00

Al-Anon 12 soļu pašpalīdzības grupas tikšanās

Katru otrdienu plkst. 18.00-20.00 1. stāva zālē  notiek  Al-Anon 12 soļu pašpalīdzības grupas tikšanās  (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga alkohola lietošana).

Al-Anon 12 soļu pašpalīdzības grupaaicina pieteikties jaunus dalībniekus (iepriekš pieteikties pa tālruni 29657347 Rita).


Masāžas AADC

 • Ārstnieciskā masāža - masiere Tija Timofejeva, pieteikšanās pa tālruni 28250632.
 • Klasiskā masāža - masieri Ina Leona, Gatis Sprūds, pieteikšanās pa tālruni 28643994.

komentāri 0


Domes sēdes: Domes 2011. gada 20. janvāra ārkārtas sēde
Ievietots 21.01.2011 14:16:05

Domes 2011. gada 20. janvāra sēde

Sēdes protokols Nr .1

komentāri 0


Afiša: Lasīt
Ievietots 03.11.2010 08:25:21

Skrundas novada kultūras pasākumu kalendāru var APSKATĪT ŠEIT


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 20.10.2017. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 2.1.1/18), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0151 001 ar kopējo platību 26,5 m2, telpas Nr.1 nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā cena par 1 m2 ir EUR 0,43 (četrdesmit trīs centi).

Izsoles laiks 23.11.2017. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 22.11.2017. plkst. 16:00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI UN PIETEIKUMS


Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 10.10.2017. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas lēmumu (prot. 2.1.1/17), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli: Centra Garāžas Nr. 8, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6268 003 0152 006. Sākotnējā cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN.

Izsoles laiks 16.11.2017. plkst. 10:00.

Izsoles vieta – Skrundas novadā, Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 15.11.2017. plkst. 16:00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.

NOTEIKUMI UN PIETEIKUMS


Iespēja Skrundā iegūt kvalifikāciju "Aprūpētājs"

Rīgas 1. medicīnas koledža aicina pieteikties mācībām speciālista kvalifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, un to beidzējiem tiks piešķirts otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Mācību laikā tiks maksāta stipendija. LASĪT VAIRĀK


2014. gada 21. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. LASĪT VAIRĀK.


SIA Eko Kurzeme informē


   

KAD?

KUR?

KAS NOTIEK?

PAPILDU INFORMĀCIJA

no 3. oktobra Skrundas kultūras nama vestibilā

Izstāde rokfestivālam “Saldus Saule” – 30.

Saldus pilsētas bibliotēkas darbinieku vairāku mēnešu pētījums par rokfestivāla "Saldus Saule" vēsturisko hronoloģiju. Planšetēs izvietota informācija par nozīmīgākiem faktiem, tos ilustrējot ar fotogrāfijām un preses publikācijām.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

no 3. līdz 24.novembrim Raņķu pasākumu zālē Skrundas mākslas studijas darbu izstāde enkaustikas tehnikā.

26568403

(Aija Zeme)

no 6. līdz 26.novembrim Nīkrāces atpūtas centrā Skatāma Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

22470402

(Inga Ezeriete)

no 8. līdz 21.novembrim Rudbāržu bibliotēkā Novadpētniecības materiālu izstāde "Rudbārži laiku lokos".

29928239

(Mārīte Kviese)

no 13. līdz 17.novembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Radošās darbnīcas "Ierāmē Latviju". AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

no 13. līdz 24.novembrim Rudbāržu bibliotēkā Izstāde "Astrīdai Lindgrēnei - 110 ".

29928239

(Mārīte Kviese)

17. novembrī

plkst. 19.00

Skrundas kultūras nama Lielajā zālē

Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas novada Goda balvu un Pateicības rakstu ieguvēji.

Pasākumā piedalīsies komponists Jānis Strazds un IGO. AFIŠA

 

17. novembrī

plkst. 22.00

Skrundas kultūras namā

Svētku balle kopā ar grupu „Neoplāns” no Aizputes.

Ieeja – EUR 3.00

Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

18. novembrī

plkst. 12.00

Nīkrāces pagastā Sāksim dienu aktīvi un kopīgi izskriesim Latvijas kontūru Nīkrāces pagastā. Pulcēsimies Nīkrāces pamatskolas sporta laukuma teritorijā ap plkst. 11.45, lai plkst. 12.00 varam sākt skrējienu „Izskrien Latviju Nīkrācē!” Trases garums 2.250 kilometri. AFIŠA

26665663

(Ilona Rītiņa)

18. novembrī

plkst. 17.00

Raņķu pasākumu zālē Svētku sarīkojums par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai „Dzimtene mana, to par Latviju sauc”. Pasākuma laikā teiksim paldies pagasta ļaudīm un baudīsim pūtēju orķestra ansambļa „Saldus” koncertu. Pirms  pasākuma  pie pagasta pārvaldes "Gaismas sveiciens Latvijai" (kā sveicienu katrs iedegsim savu līdzpaņemto svecīti).

26568403

(Aija Zeme)

18. novembrī

plkst. 17.00

Rudbāržu pagastā

No plkst. 17.00 aicinām visus pagasta iedzīvotājus veidot GAISMAS CEĻU no Rudbāržu pagasta pārvaldes līdz O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolai, aizdedzot līdzi atnestās sveces.

Plkst. 19.00 – O.Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora Dz.Strauta, Skrundas novada domes priekšsēdētājas L. Robežnieces uzruna, ar dzeju uzstāsies Rudbāržu jauniešu klubiņa dalībnieki.

Pēc tam svētku salūts, pēc kura visi aicināti uz Daces Priedes un Kristīnes Afanasjevas dzejas kompozīciju “Mana Latvija”.

28651944

(Inese Biliņeca)

18. novembrī

plkst. 17.15

Skrundas pilsētā

Aicinām visus iedzīvotājus piedalīties pasākumā “PALAID GAISMU LAIKA UPĒ”.

No plkst. 17.15 aicinām pulcēties jaunās pastaigu takas galā pie Ventas kalna, lai dotos lāpu gājienā (līdzi ņemt savu lāpu).

Plkst. 17.45 sākas lāpu gājiens, kas noslēgsies pie Skrundas ev. lut. baznīcas.

Plkst. 18.00 Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna, himna un salūts.

Pēc salūta Daces Priedes un Kristīnes Afanasjevas dzejas kompozīcija “Mana Latvija”.

Pasākumu kuplinās pūtēju kvintets “5 – atā” no Rīgas.

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

18. novembrī

plkst. 18.00

Nīkrāces atpūtas centrā

"Lai ceļas šī dziesma no gaismas" Muzikālu sveicienu svētkos dāvās soliste Indra Lintiņa-Lučka, komponists Atvars Sirmais, aktrise, dzejniece Kristīne Dina Bitēna. Lai mūsu acis un sirdis šo zemīti gaišāku redz! AFIŠA

Aicinām iedzīvotājus pirms pasākuma aizdegt savas gaišās domas sveci tradicionālajā "Labo domu stundā" pie Nīkrāces atpūtas centra. Nebūsim savās domās vieni, iznesīsim gaismu ielās!

22470402

(Inga Ezeriete)

18. novembrī

plkst. 22.00

Rudbāržu kultūras namā

Iedzīvotāji aicināti uz balli. Spēlēs Zane no Saldus.

Ieeja: 3.00 EUR

 

22. novembrī

plkst. 10.00

Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Māmiņu skolā" laiks kādam rudenīgam kārumam. Gaidām, pievienojies! AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

no 22. līdz 24.novembrim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Šujam šalles" - pievienojies! AFIŠA

24423505

(Eva Behmane)

25. novembrī

Skrundas pilsētā

Svecīšu vakars pilsētas kapsētās:

 • Plkst. 15.00 - Sila kapos;
 • Plkst. 16.00 - Baznīcas kapos.
 
25. novembrī Raņķu pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Irbes, Priednieku un Mazgaraušu kapos.

26568403

(Aija Zeme)

25. novembrī Skrundas pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Vadžu, Dobeļu, Rozu, Pastaru un Klūgu kapos.  

25. novembrī

plkst. 10.00

Skrundas kultūras namā

Skrundas novada amatierteātru skate.

Ieeja - BEZMAKSAS

63331556, 20284888

(Dita Ņuņēvica)

26. novembrī Nīkrāces pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Purvkroga, Miera, Tukuma, Priednieku,  Līgutu un Nīkrāces kapos.

26665663

(Ilona Rītiņa)

4. decembrī

plkst. 17.30

Skrundas p/a "Sociālais dienests" telpās

Skrundas Dāmu klubiņa pasākums Skrundas p/a "Sociālais dienests" telpās, Kalēju ielā 4.
Nodarbību tēma - Kārumi un mazas dāvaniņas savām rokām.

Lūgums par dalību iepriekš pieteikties pa tālr. 29427990 (Inese)

29427990

(Inese Ivāne)

13. decembrī

plkst. 9.00

Nīkrāces Veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš.

29427990

(Inese Ivāne)

13. decembrī

No plkst. 10.00-17.00

Skrundā, Kuldīgas ielā 4 (pie Latvijas aptiekas)

Mobilā diagnostika - rentgens, kardiogramma, mamogrāfija. Lūdzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku pa tālruni 27020119. 

AFIŠA

 

 

komentāri 3


Sabiedrība: pārbaude
Ievietots 10.02.2010 10:10:00

19.februārī pl.15.00 Skrundas kultūras namā Brocēnu, Saldus un Skrundas vokālo ansambļu skate.

15.februārī pl.13.00 Skrundas kultūras namā pilsētas bibliotēkas darbinieces aicina uz tikšanos visus interesentus ar aktrisi, dziednieci un astroloģi Akvelīnu Līvmani. LASĪT VAIRĀK

16.februārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā gardēžu klubiņš aicina uz "Cepelīnu balli". Par godu Lietuvas proklamēšanas dienai gatavosim lietuviešu tradicionālo ēdienu- cepelīnus.

21.februārī plkst.13.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā aicinām topošās māmiņas uz bezmaksas lekciju „Uzturs grūtniecības laikā un bērna barošanas laikā”. Lasīt vairāk.

22.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā izrāde “Kailie brieži” - patiess stāsts par to, kā Latvijas vīri striptīzu dejoja. Biļetes var iegādāties Skrundas kultūras namā pie administrācijas no pl.9.00 - 15.00 un no 17.00 - 19.00. Biļešu cena- no Ls 4.- 8.- . Lasīt vairāk

24.februārī pl.16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks galda un prāta spēļu turnīrs. Bērni sacentīsies šahā, novusā, Aliasa un Monopola spēlēs, kā arī mēģinās atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Noslēgumā uzvarētāji tiks apbalvoti.

24.februārī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā talantu vakars "Neturi sveci zem pūra!". Nāc un piedalies ar savu talantu - dziedāšanu, runāšanu, instrumenta spēlēšanu! Parādi, ko esi sameistarojis! Neturi sveci zem pūra, parādi, ko proti! Lūdzu pieteikties pie kultūras darba organizatores Ingas līdz. 20.februārim.

24.februārī pl.19.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā konkurss - koncerts "Zelta balss". Aicinām pieteikties visus dziedātājus nebaidīties uzdrīkstēties un piedalīties. Iespējams dzīvais pavadījums vai sava izvēlēta fonogramma. Pieteikties Rudbāržu kultūras namā vai pa t.28327883, vai dita.nunevica@gmail.com.

25.februārī pl.11.00 ģimeņu centrā Raņķu dambretes turnīrs. Aicināti pieteikties visa vecuma raņķenieki līdz 23.februārim pie A.Zemes.

25.februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā koru sadraudzības koncerts. Ieeja par ziedojumiem.

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 3392 393 394 Nākamā lapa >>

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv