Vārda dienu svin: Skaidris, Ilma
     


Skrundas kultūras nams

Adrese: Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
e-pasts: skrundakn@skrunda.lv

Kultūras nama direktore - Loreta Robežniece, tālrunis: +371 29258469, +371 63331556

Kultūras menedžere - Dita Ņuņēvica, tālrunis: +371 28327883, dita.nunevica@gmail.com

Maksas pakalpojumi Skrundas kultūras namā

Skrundas kultūras nama amatiermākslas un jaunrades pulciņu mēģinājumu laiki.
SKRUNDA
Bērnu vokālais ansamblis trešdiena pl.17.00 3.stāva zālē Sarmīte Pavilaite, Antra Zuntnere
Bērnu deju kolektīvs "Jautrais dancis" pirmdiena, ceturtdiena pl.18.00 skatuve, 3.stāva zāle Liene Alencēviča, Sarmīte Pavilaite
Sieviešu vokālais ansamblis „Romance” pirmdiena, ceturtdiena pl.18.00 3.stāva zāle Guna Pavilaite, Antra Zuntnere
Amatierteātris "SAAN" trešdiena pl.18.00 skatuve, saimes istaba Anda Birzniece
Ansamblis "Vecie zēni" ceturtdiena pl.18.00 saimes istaba Viesturs Meļķis, Jānis Āboliņš
Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mežābele" otrdiena pl.19.30 skatuve, mazā zāle Agris Sīlis, Antra Zuntnere
Senioru deju kolektīvs "Virši" otrdiena pl.18.30 skatuve Agris Sīlis, Jānis Āboliņš

Jauniešu deju kolektīvs „Tikai tā”

piektdiena pl.19.00, svētdiena pl.14.00 Lielā zāle Dita Ņuņēvica, Jānis Āboliņš
Sieviešu koris "Sonante" ceturtdiena pl.19.00 lielā zāle, mazā zāle Laimdota Mūrniece, Jānis Āboliņš
Senioru koris "Novakars" otrdiena, piektdiena pl.16.30 mazā zāle Sarmīte Pavilaite, Antra Zuntnere
Skrundas audējas Katru darba dienu pl.9.00 3.stāvs Anna Skarpa
RUDBĀRŽI
Folkloras kopa „Kamenīte” pirmdiena pl.18.00 Kultūras nams Zenta Dene
Pirmsskolas vecuma bērnu deju un dziesmu ansamblis pirmdienās, ceturtdienās pl.16.00 Kultūras nams Liene Alencēviča
Amatierteātris pirmdienās, otrdienās pl.19.00 Kultūras nams Mirdza Pilskunga
RAŅĶI
Folkloras kopa trešdiena pl.16.00 Pasākumu zāle Zenta Dene
Amatierteātris trešdiena pl.18.00 Pasākumu zāle Raimonda Vilmane
NĪKRĀCE
Sieviešu vokālais ansamblis ”Diantus” ceturtdiena pl.18.00 Atpūtas centrs Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris „Brinida” pirmdienās  pl.18.00   Atpūtas centrs Inga Ezeriete

Jaunrades pulciņi

Modes dejas 1.- 4.klasei piektdiena pl.15.00 - 16.00 skatuve Levita Paulauska
Modes dejas 5.-7. klasei piektdiena pl.17.00 - 18.00 skatuve Levita Paulauska
No 4.-6. gadiem piektdiena pl.18.00 - 19.00 3.stāva zāle Levita Paulauska
Grupa „Esences” piektdiena pl.19.00 - 20.00 3.stāva zāle Levita Paulauska
Popgrupa vecumā no 5 - 8 g.v. otrdiena pl.17.30 3.stāva zāle Guna Pavilaite


Skrundas novada kultūras darba organizatori

Amats Vārds, uzvārds Telefons Adrese E-pasts
Raņķu kultūras un sporta darba organizatore Aija Zeme 26568403, 63354329 „Sākumskola", Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323 aijazeme@inbox.lv
Nīkrāces kultūras darba un jaunatnes darba organizatore Inga Ezeriete 22470402 Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 kolinga@inbox.lv
Rudbāržu kultūras darba organizatore Inese Biliņeca 28651944 Dārdedzes, Rudbārži, Skrundas novads , LV-3324

inese.bilineca@gmail.com

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv