Vārda dienu svin: Emīlija, kalendārā neiekļautie vārdi
   


Realizējamie projekti

Nr. Sadarbības iestāde Fonds Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Pašvaldības finansējums
1. Kurzemes plānošanas reģions INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programma 2014.-2020. gadam Dabas tūrisms visiem (Unigreen) 99662,50 EUR 14949,38 EUR
2. LAD ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 7.2 pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 1 232 000 EUR 112 000 EUR
3. Kurzemes plānošanas reģions ESF Kurzeme visiem
4. CFLA ESF Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1 kārta Nr. 9.2.4.2/16/I/039 66 197,90 EUR 0,00 EUR
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv